top of page

1. İş bu sözleşme, FORMTİME ile Yeni üye kaydı ile kayıt olan (DANIŞAN olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, FORMTİME‘a ait olan http://www.formtime.com.tr/ adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak FORMTİME tarafına ulaşması ile başlar.

 

 

2. FORMTİME sitesine üye olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler DANIŞAN’ın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup FORMTİME, bu kişisel bilgileri DANIŞAN site genelinde paylaşıma izin vermediği müddetçe gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, iş bu sözleşme ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.

 

3. FORMTİME sitesi üzerinden üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta olup FORMTİME üçüncü kişilere ait işbu sitelerde yer alan bilgi, hizmet ve servislerin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmemektedir. Bu nedenle, işbu bilgi, hizmet ve servislerden sorumlu değildir. Ayrıca DANIŞAN, FORMTİME sisteminde kayıtlı şifre ve hesap bilgilerinin ve bunun yanı sıra bağlantılı diğer sosyal platformlardaki hesaplarının gizliliğini korumakla yükümlüdür. Aksi halde FORMTİME herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu bilgilerin, site veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bu amaçlarla kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleşmesi halinde de doğacak sonuçlardan FORMTİME sorumlu değildir

 

 

4. DANIŞAN, FORMTİME tarafından gönderilecek cookies (çerezler) yardımı ile site içerisindeki dolaşımlarının (ziyaret edilen sayfalar, tıklanan alanlar, hesaplama araçları gibi) otomatik olarak kaydedilmesine izin verdiğini kabul eder. İş bu veriler sadece sitedeki farklı bölümlerin takip edilme oranlarının belirlenmesi, istatistikî veri elde edilmesi hedefiyle kullanılmaktadır.

 

 

5. DANIŞAN, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FORMTİME'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 

6. DANIŞAN tarafından üye kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. DANIŞAN söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

7. DANIŞAN, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, FORMTİME hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. DANIŞAN, siteye üyeliğini sona erdirdiği taktir de sözleşmeyi feshetmiş sayılır.

 

 

8. FORMTİME, DANIŞAN'ların ilettiği kişisel bilgilerin paylaşıma izin verdiği kadarını, içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına DANIŞAN’ın özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, reklam vb. amaçlar için yasal olmayan haller hariç olmak üzere, kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 

 

9. FORMTİME gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. DANIŞAN bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 

10. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

bottom of page