top of page

1. İş bu sözleşme, FORMTİME ile Yeni üye kaydı ile kayıt olan (DANIŞAN olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir. İş bu sözleşme, FORMTİME‘a ait olan http://www.formtime.com.tr/ adresli internet sitesinin kullanımı, bu site üzerinden alınacak hizmetler ve bunlara ilişkin tarafların yükümlülüklerini belirler. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. İş bu sözleşme, üyelik kayıt işleminin gerçekleşmesi ve sözleşmenin onaylanarak FORMTİME tarafına ulaşması ile başlar.

 

 

2. FORMTİME, başta DANIŞAN’ların ihtiyaç ve özelliklerine uygun diyet planları öneri olmak üzere; sağlıklı yaşam konusunda yol gösterecek pek çok hizmet sunan web ve mobil uygulamalar üzerinden ücretli ve ücretsiz olarak faydalanabilecek interaktif bir site olup, iş bu sözleşme FORMTİME tarafından DANIŞAN’lara sağlanan sitenin kullanımına ilişkin, her iki tarafın hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

 

3. Üyelik bilgileri, DANIŞAN tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. DANIŞAN tercih ettiği ölçüde bilgileri diğer üyelerle paylaşılır. FORMTİME, Hukuka aykırı bir durum söz konusu olduğu taktir de danışan olarak hesabı kaydetmeme veya hesabın aktifliğini sona erdirme hakkını saklı tutar ve bundan doğacak zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

 

4. FORMTİME’ın üyelik bilgilerini hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği kabul edilmektedir. Aksi halde bilgilerdeki değişiklik ya da bildirim yapılmadan değişiklik olması halinde DANIŞAN’ın uğrayacağı zarardan FORMTİME sorumlu tutulamaz.

 

 

5. İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN’a sağlanan bu sitede ücretli ve ücretsiz hizmetleri bir arada sunmaktadır. FORMTİME, DANIŞAN’ın talebi ve onayı dışında bir ücretlendirme yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

 

6. FORMTİME, DANIŞAN ya da diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan içerikleri bu kişiler sisteme göndermeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz veya içerikle ilgili herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. FORMTİME, kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için, FORMTİME kendi veya kullanıcılarından herhangi birine zararlı olduğuna inandığı için durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar.

 

 

7. İş bu sözleşme kapsamında DANIŞAN, sitede yayınladığı her türlü içerik ve yorumdan sorumludur. Bu içeriklerin herhangi bir kişi ya da kuruma ait telif hakkını ya da başka bir hukuken korunan hakkı ihlal etmesi halinde doğacak zarardan, üçüncü kişi ve kurumların tazminat talebi halinde FORMTİME sorumluluk kabul etmez. Ayrıca sitedeki uzmanlardan edindiği tavsiye ve önerilerin hedefe ulaşmadaki başarısından, bu bilgilerin doğruluğundan ya da beklenen sonucu vermemesinden, bu tavsiye ve önerilerin hayata geçirilmesi sebebiyle DANIŞAN’ da oluşması muhtemel sağlık sorunlardan ve doğacak diğer zararlardan dolayı FORMTİME hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

 

8. FORMTİME, DANIŞAN' ın sistemi yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse veya yetkili mercilerce bu konuda bir tespit veya inceleme talebi gelirse, DANIŞAN ile ilgili bilgileri yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca; ilgili veya benzer bir durumda FORMTİME, ilgili hesabın üyeliğini dondurma veya sona erdirme hakkına da sahiptir.

 

 

9. DANIŞAN, siteye üye olduktan sonra profiline dair kişisel bilgiler, kendisi izin verdiği oranda, diğer DANIŞAN ve kullanıcılar tarafından görüntülenecektir.

 

 

10. DANIŞAN, yayınladığı içeriklerin sitede paylaşılmasını kabul etmiş sayılır ve sitede paylaşılmasına izin verdiği içeriklerin internet üzerinde başkaları tarafından izinsiz kullanılması halinde FORMTİME sorumluluk kabul etmez.

 

 

11. DANIŞAN tarafından onay verilmesi halinde FORMTİME bünyesinde barındırılan haber, makale ve benzeri türde yazılar, danışana ait kilo güncellemeleri, danışanın hedefleriyle ilgili bildirimler DANIŞAN’ın site ile arasında bağlantı kurduğu sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter,Instagram gibi) üzerinden de otomatik olarak paylaşılır. Otomatik paylaşım onayı DANIŞAN tarafından her zaman durdurulabilir.

 

 

12. FORMTİME, siteye üye olmakla DANIŞAN’a sitede edindiği bilgilerle hedeflediği kilo ve vücut ölçülerine ulaşma ya da bunların DANIŞAN’ın sahip olduğu çevre ve sağlık koşullarına uygunluğuna veya sonuçlarının başarılı olacağına dair garanti vermez. Aksi iddia edilemeyeceği gibi, bu hususta DANIŞAN maddi ve manevi herhangi bir zarar talebinde bulunmayacağını kabul eder.

 

 

13. FORMTİME, DANIŞAN’a sunduğu ücretli ve ücretsiz hizmetlerin özellik ve seçeneklerinin DANIŞAN tarafından karıştırılması ya da yanlış algılanmasından kaynaklanabilecek hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz.

 

 

14. DANIŞAN, sitede oluşturduğu kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bu sebeple doğacak zararlardan FORMTİME sorumlu değildir. DANIŞAN’ın söz konusu erişim bilgilerini kullanma hakkı bizzat kendisine aittir, bu hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişi ve kurumlara devredemez.

 

 

15. DANIŞAN veya diğer üyeler tarafından, hakaret, tehdit, küfür, müstehcen, pornografik içeren, yasadışı etkinlikleri teşvik veya telkin eden, kültürel, etnik ve benzeri açılardan sakıncalı olan, kötü niyetli, saldırı amaçlı, üçüncü kişi ve kurumların haklarını ihlal eder nitelikte içeriklerin varlığı halinde ve benzer tüm şekillerde veya sitenin siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla hukuka ve genel ahlak prensibine aykırı bir biçimde kullanılması ve sitede yasalar çerçevesinde korunan telif hakkı kurallarına ve haksız rekabet kurallarına aykırı faaliyetlerde bulunulması yasaktır. Bu gibi hukuka aykırı hallerde, hukuki ve cezai sorumluluk sadece ilgili eylemi gerçekleştiren kişide olup FORMTİME söz konusu içeriği kaldırma ve kullanıcının üyeliğine önceden bildirimde bulunmaksızın son verme hakkını, yasal mercilerin talebi üzerine kullanıcılarla ilgili bilgileri mercilerle paylaşma hakkını saklı tutar.

 

 

16. FORMTİME sitesini işlemez hale getirecek, site üzerinden sunulan hizmet ve servislerin hızını ciddi ölçüde yavaşlamasına neden olacak veya yazılım ve donanımların zarar görmesini sağlayacak teknik ve diğer her türlü faaliyet yasak olup, FORMTİME bu şekilde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği kullanıcının üyeliğine son verme hakkına sahiptir ve bundan dolayı oluşacak zararı sorumlu üye karşılamayı taahhüt eder.

 

 

17. Yazılım kodlarına müdahale edilmesi ve tersine mühendislik işlemleri yapılması yasaklanmıştır. İzin alınmaksızın kopyalanması, kullanılması, alıntı yapılması yasaktır. FORMTİME bu şekilde faaliyette bulunduğunu tespit ettiği kullanıcının üyeliğine son verme hakkına sahiptir ve bundan dolayı oluşacak zararı sorumlu üye karşılamayı taahhüt eder.

 

 

18. FORMTİME, sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde sunulması için elinden geleni yapar. Ancak sistem bakımları, kontrolü dışında gerçekleşen teknik arızalar veya mücbir sebepler (elektrik kesintisi, altyapı sorunları, doğal afetler vs.) nedeniyle internet kullanımında gerçekleşen aksaklıklardan ve kullanıcıların kendi bilgisayarlarında virüs ve benzeri zararlı yazılımlara karşı tedbir almamalarından sebep oluşan maddi ve manevi zararlardan, sistemin FORMTİME’In elinde olmayan sebeplerden dolayı kesilmesinden dolayı DANIŞAN ve diğer kullanıcılar tarafında oluşan maddi, manevi zarar veya kazanç kaybından FORMTİME sorumlu değildir.

 

 

19. FORMTİME sitesine üye olurken verilmiş olan ad, soyad, e-posta ve diğer bilgiler DANIŞAN’ın kişisel bilgilerini oluşturmakta olup FORMTİME, bu kişisel bilgileri DANIŞAN site genelinde paylaşıma izin vermediği müddetçe gizli kabul eder. Söz konusu bilgiler, iş bu sözleşme ve diğer sözleşmelerde yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun, yönetmelik ve diğer yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyulması, yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usulüne uygun olarak bilgi verilmesi, kullanıcıların haklarını ve güvenliklerini korumak adına bilgi vermenin zaruri olduğu haller dışında hiçbir şekilde diğer kurum ve kuruluşlara verilmeyecektir.

 

 

20. FORMTİME sitesi üzerinden üçüncü kişilerce yönetilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta olup FORMTİME üçüncü kişilere ait işbu sitelerde yer alan bilgi, hizmet ve servislerin doğruluğunu ve güvenilirliğini garanti etmemektedir. Bu nedenle, işbu bilgi, hizmet ve servislerden sorumlu değildir. Ayrıca DANIŞAN, FORMTİME sisteminde kayıtlı şifre ve hesap bilgilerinin ve bunun yanı sıra bağlantılı diğer sosyal platformlardaki hesaplarının gizliliğini korumakla yükümlüdür. Aksi halde FORMTİME herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Söz konusu bilgilerin, site veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bu amaçlarla kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleşmesi halinde de doğacak sonuçlardan FORMTİME sorumlu değildir

 

 

21. DANIŞAN, FORMTİME tarafından gönderilecek cookies (çerezler) yardımı ile site içerisindeki dolaşımlarının (ziyaret edilen sayfalar, tıklanan alanlar, hesaplama araçları gibi) otomatik olarak kaydedilmesine izin verdiğini kabul eder. İş bu veriler sadece sitedeki farklı bölümlerin takip edilme oranlarının belirlenmesi, istatistikî veri elde edilmesi hedefiyle kullanılmaktadır.

 

 

22. DANIŞAN, sözleşme konusu hizmetlerin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden FORMTİME'dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

 

 

23. DANIŞAN tarafından üye kayıt işlemi sırasında bildirilen elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar ve sair mesaj gönderilebilir. DANIŞAN söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

 

24. DANIŞAN, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, FORMTİME hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. DANIŞAN, siteye üyeliğini sona erdirdiği taktir de sözleşmeyi feshetmiş sayılır.

 

 

25. FORMTİME, DANIŞAN'ların ilettiği kişisel bilgilerin paylaşıma izin verdiği kadarını, içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına DANIŞAN’ın özlük haklarını taciz etmeyecek şekilde gerekli iletişim, tanıtım, reklam vb. amaçlar için yasal olmayan haller hariç olmak üzere, kullandırılması konusunda tam yetkilidir.

 

 

26. FORMTİME gerek gördüğü takdirde iş bu sözleşmeye yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. DANIŞAN bu değişikliklerden yasal olarak haberdar olduğunu önceden kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşmenin herhangi bir maddesinin geçersiz olması halinde, sözleşmenin diğer maddeleri geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 

27. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları ve Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

bottom of page